Pomóż Alanowi stanąć na obie nogi!
Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr - Biegiem Po Zdrowie
30 września - Dolina Trzech StawówKatowicach

Regulamin - Bieg Po Zdrowie

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2
tel. 605 049 056, e-mail: gorskiebieganie@wp.pl

II. CEL:

 1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
 2. Promocja biegania jako zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa.
 3. Pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej dla Alana.
 4. Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 30 września 2018 roku o godz. 10.00
 2. Katowice - Dolina Trzech Stawów

IV. DYSTANS:

 1. Bieg na dystansie 10km – start godz. 10.00
 2. Biegi dla dzieci na dystansie od 100 - 500m – start godz. 11.30
 3. Bieg i marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 5km – start godz.12.00

V. KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Bieg główny na dystansie 10km:
  • Juniorki i Juniorzy rocznik 2002-1999
  • Kobiety: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 lat i starsze
  • Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
 2. Bieg i marsz nordic walking na dystansie 5km bez podziału na kategorie wiekowe.
 3. Biegi dla dziewcząt i chłopców: rocznik 2015–2011 – 100m, rocznik 2010–2007 – 500m.

VI. PRAWO UCZESTNICTWA:

 1. Udział w biegu na dystansie 10 km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2002 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Osoby poniżej 18-tego roku życia muszą posiadać badania lekarskie lub pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym i opłacenie wpisowego w terminie do 15 września 2018 roku.
 2. Udział w Biegu Po Zdrowie i marszu nordic walking na dystansie 5 km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2006 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Osoby poniżej 18-tego roku życia muszą posiadać badania lekarskie lub pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach. Warunkiem udziału w biegu i marszu nordic walking jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym i opłacenie wpisowego w terminie do 15 września 2018 roku.
 3. Udział w biegu dla dzieci mają prawo wszyscy chętni rocznik 2015-2007 posiadający dobry stan zdrowia. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa przez opiekuna prawnego w formularzu zgłoszeniowym i opłacenia wpisowego w terminie do 15 września 2018.

VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 15 września 2018 roku, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Wpisowe w biegu na 10km:
  • opłata do 31 lipca 2018 roku - 40zł
  • opłata od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku - 50zł
  • opłata od 1 września do 15 września 2018 roku - 60zł
 3. Wpisowe w biegu i marszu nordic walking na 5km:
  • opłata do 31 sierpnia 2018 roku - 40zł
  • opłata od 1 września do 15 września 2018 roku - 50zł
 4. Wpisowe w biegu dla dzieci wynosi - 10zł
 5. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII. BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów znajduje się w Katowicach - Dolinie Trzech Stawów i będzie czynne w sobotę (29 września od godz. 10.00 – 18.00 oraz w dniu zawodów 30 września 2018 r. (niedziela) od godz. 8.00 – 11.30

IX. NAGRODY:

 1. W klasyfikacji generalnej w biegu kobiet i mężczyzn na 10km od I-III miejsca puchary i nagrody rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I-III pamiątkowe statuetki.
 2. W klasyfikacji generalnej w biegu i marszu nordic walking kobiet i mężczyzn od I-VI miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
 3. W biegu dla dzieci dla wszystkich uczestników pamiątkowe odlewane medale i konkurs z nagrodami.
 4. W ramach wpisowego uczestnicy na 10km otrzymują pamiątkowe koszulki techniczne, natomiast uczestnicy biegu i marszu nordic walking otrzymują pamiątkowe plecaczki.
 5. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu na 10km, 5km i marszu nordic walking otrzymują pamiątkowe odlewane medale, posiłek, napój oraz biorą udział w konkursie z nagrodami (nagrodę należy odebrać osobiście).
 6. Uczestnicy w biegu lub marszu nordic walking na 5km, którzy brali udział w akcji „Biegiem Po Zdrowie” organizowanej 30 sierpnia 2018r. w miejscowości podanej na stronie www.biegiempozdrowie.pl biorą udział w dodatkowym konkursie z nagrodami. Do wygrania m.in. tygodniowy pobyt dla 2 osób w Beskidach, pobyty weekendowe dla 2 osób w Beskidach, rowery.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu na 10 i 5km może wystartować 3000 zawodników. Limit w biegu dla dzieci wynosi 200 uczestników. O kolejności zgłoszenia uczestnika decyduje wpłata wpisowego.
 2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
 4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 5. Organizator nie zapewnia natrysków.
 6. W biegu i marszu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu obsługiwany przez datę sport.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć, filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
 10. Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu dnia na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl i na stronie www.biegiempozdrowie.pl
 11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasy biegów

Bieg i marsz na dystansie 5 kmBieg na dystansie 10 km

Program zawodów

BIEGIEM PO ZDROWIE i MARSZ NORDIC WALKING
KATOWICE 2018

30.09.2018 (niedziela)

07:30 – 09:30 Wydawanie numerków startowych na 10km

08:30 – 11:00 Wydawanie numerków w biegu dla dzieci

08:30 – 11:30 Wydawanie numerków startowych na 5km

10:00 Start biegu na dystansie 10km

11:20 Start biegu dla dzieci od 100 do 500m

11:55 Uroczyste otwarcie zawodów

12:00 Start do biegu na dystansie 5km

12:10 Start do marszu nordic walking na dystansie 5km

13:10 – 13:30 Dekoracja biegu na 10km

13:30 – 13:45 Dekoracja biegu dla dzieci

13:45 – 14:00 Konkurs z nagrodami dla uczestników biegu

14:00 – 14:30 Dekoracja biegu i marszu nordic walking na 5km

14:30 – 14:45 Konkurs z nagrodami dla uczestników biegu

Zapisz się na bieg

Nasi partnerzy

Partnerzy medialni